Jakie badania są dla kierowców

Kolejną grupą osób zmuszonych do ponownych badań są osoby, które uczestniczyły w wypadku drogowym w wyniku jakiego inna osoba poniosła uciążliwy uszczerbek na zdrowiu lub zginęła. Badania dotyczą głównie ogólnego stanu zdrowia. Są to więc badania układu krążenia, oddechowego i nerwowego. Które osoby podlegają stwierdzeniu braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem? Są to wszystkie osoby ubiegające się o prawo jazdy. Sprawdzeniu poddawany jest również stan psychiczny oraz sprawność n...

Bezpieczeństwo na drodze najważniejsze

Chodzi przecież o bezpieczeństwo na drodze, jakie w sporej części warunkują też badania kierowców Sosnowiec. Na badania należy zgłosić się ze skierowaniem. Uprawniony do wykonywania tego rodzaju badań doktor w razie zaistniałej potrzeby, konieczności może skierować osobę badaną na różne specjalistyczne konsultacje z lekarzem lub psychologiem. Profesjonalna diagnostyka psychologiczna i orzecznictwo w tej kwestii są niezwykle istotne. Osobie badanej po wykonaniu badań wydaje się orzeczenie lekarsk...

Gdy jesteś zawodowym kierowcą

Jeżeli zostało wystawione skierowanie na badania, to również musi zostać ono przedstawione. Takie skierowanie z reguły wystawia pracodawca lub doktor. Jeżeli niemniej jednak chodzi o same badania, to może wykonywać je tylko i wyłącznie lekarz posiadający specjalne uprawnienia. W jej ofercie znajdują się również badania psychologiczne po utracie prawa jazdy, prowadzących wozy po spożyciu alkoholu oraz po przekroczeniu 24 punktów karnych. Każda osoba zgłaszająca się na badania zobowiązana jest do...

Zaburzenia psychiczne u kierowców

Chodzi o niezwykle ważne warunkujące wydanie prawa jazdy badania kierowców Sosnowiec. A chodzi pomiędzy innymi o choroby: wzroku, słuchu i równowagi, układu sercowo-naczyniowego, ruchu, nerwowego oraz zaburzenia psychiczne, cukrzycę, niewydolność nerek, a także objawy wskazujące na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie. Doktor uprawniony do wykonywania badań tego rodzaju musi u osoby badanej stwierdzić istnienie lub brak sporo chorób. Chodzi też o stwierdzenie, czy osoba badana nie naduż...

Gabinet – badania dla kierowców

Tylko placówki i gabinety, w których pracownicy mają ściśle określone kompetencje mogą wykonywań szereg badań lekarskich. Do takich na pewno zaliczymy badania kierowców Sosnowiec, czyli ofertę profesjonalnej firmy posiadającej kompetentną kadrę pracowników lekarzy. Badania są płatne i zwykle ich koszt ponosi osoba poddająca się badaniom. Specjalne psychotesty są też koniecznością w przypadku orzekania o zdolności do wykonywania zawodu kierowcy. Na tego rodzaju badania psychologiczne kandydaci na...